เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

จิงจ้อน้อย

Thunbergia similis Craib
-
ACORACEAE
ไม้เลี้อยขนาดเล็ก ใบสาก กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกเป็นหลอดแคบๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. พบตามพื้นป่าผลัดใบ ออกดอกเดือนกรกฎาคม
พบตามพื้นป่าผลัดใบ
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,23

-

10516 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: