เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

สะแกแสง

Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep.
ANNONACEAE
ไม้ต้น สูง 8-10 ม. ใบกว้าง ดอกออกเป็นกระจุก ที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง สีเหลืองอมเขียว โคนกลีบสีเขียว ยาว 5-8 ซม. มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนพฤษภาคม
พบในป่าผลัดใบ

พรรณไม้ภูสวนทราย,25

-

2607 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: