เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

โมกใหญ่

Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don
-
APOCYNACEAE
ไม้ต้น มียางขาว ใบมีขนนุ่ม ช่อดอกเกิดที่ยอด หลอดกลีบดอกสีขาวอมเหลือง ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาวอมเหลือง โคนแฉกกลีบสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนมีนาคม-มิถุนายน
พบในป่าผลัดใบ
-
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,26

-

2039 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
2 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
3 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
4 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
5 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
6 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
7 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
8 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
9 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
10 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
11 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
12 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
13 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
14 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
15 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
16 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
17 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
18 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
19 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
20 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
21 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
22 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
23 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
24 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
25 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
26 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
27 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
28 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
29 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
30 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
31 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
32 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
33 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
34 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
35 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
36 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
37 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
38 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
39 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
40 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
41 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
42 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
43 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
44 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
45 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
46 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
47 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
48 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
49 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
50 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
51 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
52 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
53 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
54 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
55 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
56 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
57 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
58 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
59 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
60 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
61 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
62 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
63 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
64 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
65 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
66 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
67 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
68 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
69 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
70 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
71 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
72 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
73 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
74 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
75 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
76 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
77 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
78 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok luang APOCYNACEAE
79 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don mok luang APOCYNACEAE
80 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok luang APOCYNACEAE
81 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok luang APOCYNACEAE
82 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok luang APOCYNACEAE
83 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok man APOCYNACEAE
84 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok man APOCYNACEAE
85 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok man APOCYNACEAE
86 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok yai APOCYNACEAE
87 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok yai APOCYNACEAE
88 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don mok yai APOCYNACEAE
89 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok Yai APOCYNACEAE
90 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don mok yai APOCYNACEAE
91 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok yai APOCYNACEAE
92 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok yai APOCYNACEAE
93 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกมัน APOCYNACEAE
94 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกหลวง APOCYNACEAE
95 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกหลวง APOCYNACEAE
96 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
97 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
98 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
99 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
100 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: