เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ค้อ

Livistona speciosa Kurz
ARECACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบรูปพัด ขนาดใหญ่ เป็นกระจุกบริเวณยอด ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ สีขาวอมเขียว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเขียวอมฟ้า ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ติดผลช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
พบในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,29

-

3848 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: