เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

เกล็ดนาคราช

Dischidia imbricata (Blume) Steud.
ASCLEPIADACEAE
ไม้เลื้อยเกาะอาศัย ใบรูปกลม แบนหรือนูน ผิวใบขรุขระ กว้าง ปลายใบหยักเว้าเล็กน้อย ดอกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกทรงคนโฑ สีขาวครีม ขนาดเล็ก ปลายแยกเป็น 5 แฉก ออกดอกเดือนกันยายน
พบในป่าผลัดใบ

พรรณไม้ภูสวนทราย,31

-

1827 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: