เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

บัวซ้อน

Rohdea siamensis (Yamashita & M.N.Tamura) Yamashita & M.N.Tamura
ชื่อพ้อง Campylandra siamensis Yamashita & M.N. Tamura
ASPARAGACEAE
พืชล้มลุกอายุหลายปี ใบยาวเรียว ออกเป็นกระจุกใกล้พื้นดิน ลำต้นสั้นมาก ช่อดอกเกิดที่ซอกใบ ก้านช่อยาว ดอกเป็นกระจุกที่ปลาย ใบประดับย่อยยาวกว่าดอก ผลทรงรี เมื่อแก่สีส้ม ออกดอกเดือนมิถุนายน
พบริมน้ำในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,33

-

2150 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: