เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

กากหมาก

Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte
-
BALANOPHORACEAE
พืชเบียนราก ช่อดอกเกิดบนฐาน สีน้ำตาลอ่อน แยกเพศ มีกาบสีขาว ค่อนข้างยาว ดอกเพศเมียขนาดเล็ก เป็นกระจุกแน่น สีขาว ปลายเกสรสีขาว ดอกเพศผู้มี 4 กลีบ สีขาวอมเหลือง อับเรณูสีขาว รอยแตกอยู่ด้านข้าง ออกดอกเดือนมกราคม และกรกฎาคม
พบในป่าที่ชื้นระดับค่อนข้างต่ำ
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,37

-

2056 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
2 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
3 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
4 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
5 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
6 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
7 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
8 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
9 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
10 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
11 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
12 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
13 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
14 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
15 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
16 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
17 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
18 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
19 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
20 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
21 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
22 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
23 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
24 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
25 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE
26 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: