เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

โสมเลย

Codonopsis javanica (Blume) Hk.f.
CAMPANULACEAE
ไม้เลื้อยล้มลุกขนาดเล็ก ใบรูปหัวใจ ดอกออกที่ซอกใบ ห้อยลง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวอ่อน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปเหยือกน้ำ สีเหลืองอ่อน มีลายสีม่วงด้านใน ออกดอกเดือนกันยายน
พบบริเวณที่โล่งในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,39

-

1804 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: