เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

มะยมแก้ว

Codonopsis lancifolia (Roxb.) Moeliono
CAMPANULACEAE
ไม้พุ่ม สูง 30-50 ซม. ใบรูปใบหอกแคบ ดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว เชื่อมติดกัน แผ่ออก ปลายมี 5 แฉก ผลสีขาว กลีบเลี้ยงติดทน ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
พบบริเวณที่ชื้นในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,40

-

1763 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: