เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

สะเม็ก

Agapetes lobbii C.B. Clarke
ERICACEAE
ไม้พุ่ม เกาะอาศัย พุ่มสูงได้ถึง 2 ม. ใบเดี่ยว ดอกออกเป็นช่อที่กิ่ง ก้านดอกสีชมพูอมแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมแดง แฉกเรียวแหลม โคนหลอดกลีบดอกสีแดงจางลงเป็นสีชมพูที่ปลายหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้ติดกัน อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเขียว ยาวพ้นอับเรณู ออกดอกเดือนธันวาคม ติดผลเดือนมีนาคม
พบบนต้นไม้ในป่าดิบเขาระดับต่ำ

พรรณไม้ภูสวนทราย,52

-

2104 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: