เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ไส้ปลาเข็ม

Exacum pteranthum Wall. ex Griseb.
-
GENTIANACEAE
พืชล้มลุก สูง 10-30 ซม. ใบรูปไข่กว้าง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด มีสันกว้างเหมือนปีก 5 สัน กลีบดอก 5 กลีบ สีม่วง อับเรณูสีเหลือง มีช่องเปิดที่ปลาย ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
พบตามพื้นป่าดิบแล้ง
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,56

-

2023 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: