เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

แสงระวี

Colquhounia elegans Wall. ex Benth.
-
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้พุ่มรอเลื้อย มีขนทั้งต้น กิ่งมีขนสีน้ำตาลแดง ใบรูปรี ยาว 4.5-8.5 ซม. ช่อดอกออกที่ซอกใบ ขนาดเล็ก วงดอกเป็นกระจุกแน่น หลอดกลีบเลี้ยงยาว 6-9 มม. แฉกกลีบรูปเข็ม หลอดกลีบดอกสีแดง ยาว 2.5-3 ซม. มีขนนุ่ม แฉกกลีบด้านบน รูปขอบขนาน ปลายกลมหรือหยักเว้า แฉกกลีบด้านล่างรูปไข่ ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
พบตามชายป่าในป่าดิบแล้ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,58

-

1931 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
2 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
3 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
4 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
5 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
6 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
7 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
8 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
9 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
10 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
11 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
12 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
13 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
14 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
15 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
16 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
17 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
18 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
19 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
20 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
21 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
22 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
23 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
24 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
25 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
26 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
27 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
28 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
29 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
30 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
31 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
32 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
33 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
34 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. Saeng Ra wee LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: