เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

เสี้ยวแก้ว

Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้เลี้อยขนาดใหญ่ ปลายใบเว้าลึก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีขนสีน้ำตาลปกคลุม โคนกลีบดอกคอดเป็นก้านสีแดง แผ่นกลีบดอกสีขาวอมเหลือง เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านสีแดงปลายเขียว อับเรณูสีส้มอมเหลือง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ติดผลเดือนกันยายน
พบตามชายป่าในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,60

-

1771 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
2 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
3 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
4 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
5 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
6 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
7 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
8 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
9 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
10 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
11 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
12 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
13 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
14 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
15 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
16 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
17 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
18 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
19 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
20 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
21 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
22 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
23 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker FABACEAE
24 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao kaeo FABACEAE
25 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao kaeo FABACEAE
26 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao kaeo FABACEAE
27 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao kaeo FABACEAE
28 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker Siao Lueang FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: