เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ครามป่า

Indigofera sootepensis Craib
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ใบประกอบแบบขนนก ช่อดอกตั้งตรง เกิดที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงและกลีบกลางสีน้ำตาลไหม้เข้ม กลีบปีกสีส้มอ่อน กลีบคู่ล่างสีส้มอ่อน ปลายสีเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลไหม้ เกสรเพศผู้สีขาวอมเขียว เกสรเพศเมียสีน้ำตาลแดง ออกดอกเดือนกรกฎาคม
พบตามที่โล่ง ชายป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,61

-

2496 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
2 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
3 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
4 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
5 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
6 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
7 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
8 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
9 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
10 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
11 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
12 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
13 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
14 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
15 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
16 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
17 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
18 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
19 Indigofera sootepensis Craib FABACEAE
20 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE
21 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE
22 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE
23 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE
24 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE
25 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE
26 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE
27 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE
28 Indigofera sootepensis Craib subsp. acutifolia de Kort & G.Thijsse FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: