เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ประทัดแดง

Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq.
LORANTHACEAE
พืชเบียนเกาะอาศัย ช่อดอกเกิดที่กิ่ง เป็นกระจุกเล็กๆ หลอดดอกสีแดงส้ม ส่วนคอดและปลายสีเขียว มีสันสีแดง เมื่อบานปลายแยกเป็น 6 แฉก เกสรเพศผู้สีเขียว เกสรเพศเมียสีแดง ออกดอกเดือนมีนาคม
พบในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,65

-

1869 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: