เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

สิงโตก้านหลอด

Bulbophyllum capilipes Parish & Rchb.f.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้เกาะอาศัย ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว เรียว กลีบดอกสีเหลืองน้ำตาล มีเส้นสีชมพูตามแนวยาว กลีบปากสีชมพู
Epiphyte. Pedicel long. Flower solitary; Flower brownish-yellow; sepals and petals yellow with pink lines; lip pink.
พบในป่าดิบเขาระดับต่ำ ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
Lower hill evergreen forest. Flowering in January - March.
-
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:73

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: