เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

สิงโตรวงข้าว

Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl.
Bulbophyllum dixonii Rolfe
สิงโตรังแตน, เอื้องกลีบม้าลม
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ก้านช่อดอกยาว ช่อดอกห้อยลง ดอกเรียงกันแน่น กลีบดอกและกลีบปากสีเหลืองอมน้ำตาล มีประสีน้ำตาลเข้ม
Epiphyte. Inflorescence long, pendulous, dense-flowered. Flower brownish-yellow with dark brown dots.
พบในป่าดิบเขาระดับต่ำ ออกดอกเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน
Lower hill evergreen forest. Flowering in January and June.
-
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:74

-

4087 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: