เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

สิงโตสยาม

Bulbophyllum siamense Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้เกาะอาศัย ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว กลีบดอกสีเหลืองอมส้ม มีลายสีม่วงตามยาว กลีบปากสีส้มมีแต้มสีเหลือง โคนกลีบมีลายสีชมพู เส้าเกสรสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน
พบในป่าดิบเขาระดับต่ำ

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:75

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: