เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ดอกไม้ไหว

Lysimachia lancifolia Craib
Lysimachia lancifolia Craib
พืชล้มลุก ขนาดเล็ก ลำต้นเป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ก้านดอกยาว 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกเชื่อมกัน แยกเป็นแฉกลึก 5 แฉก สีเหลือง เกสรเพศผู้สีเหลืองอ่อน ประสีน้ำตาลแดง มีช่องเปิดที่ปลาย เกสรเพศเมียสีขาว ปลายสีเขียว ออกดอกเดือนพฤษภาคม
พบตามที่โล่งค่อนข้างร่ม ในป่าดิบเขาระดับต่ำ

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:99

-

1680 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: