เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ดูกไก่ย่าน

Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don
-
RUBIACEAE
ไม้เลื้อยล้มลุก ลำต้นและใบมีขนนุ่มสีเหลือง ช่อดอกเป็นกระจุก มีก้านสั้น ดอกมีก้านสั้น กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นหลอด แฉกกลีบตั้งตรง กลีบดอกสีเหลือง เชื่อมกันเป็นหลอด แฉกกลีบม้วนออกด้านนอก ออกดอกเดือนมีนาคม
พบบริเวณที่โล่งในป่าผลัดใบ
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:102

-

1925 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: