เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

กระทุ่มใบเล็ก

Mitragyna parvifolia Korth.
RUBIACEAE
ไม้ต้น สูง 12-15 ม. ใบเดี่ยว รูปรี ช่อดอกเกิดที่ยอด เป็นช่อกระจุก กลีบเลี้ยงสีเขียว เชื่อมกันเป็นหลอด กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว เมื่อแก่สีออกเหลือง เกสรเพศผู้สีขาว เรียงสลับกับแฉกกลีบดอก เกสรเพศเมียสีขาว ยาวพ้นกลีบดอกมาก ออกดอกเดือนมีนาคม
พบใบป่าดิบเขา

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:104

-

2799 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Mitragyna parvifolia Korth. RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: