เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

เขาวัว

Uncaria laevigata Wall. ex G.Don
RUBIACEAE
ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ลำต้นมีเนื้อไม้ ใบเดี่ยว รูปรีกว้าง ช่อดอกแบบกระจุกแน่น ก้านดอกย่อยและกลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน หลอดกลีบดอกสีแดงอมน้ำตาล ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเขียวอ่อน เกสรเพศผู้สีขาวครีม เกสรเพศเมียสีเขียวอ่อน ยาวพ้นกลีบดอก ผลสีแดงอมน้ำตาล ก้านยืดยาว แฉกกลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน ติดทน ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:105

-

1727 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: