เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

หญ้าดอกลำโพง

Centranthera siamensis T. Yamaz.
SCROPHULARIACEAE
พืชล้มลุกอายุปีเดียว มีขนเกือบทั้งต้น กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นแผ่นเดียว สีเขียว มีสันตามยาว พับหุ้มดอก หลอดกลีบดอกสีม่วงเข้ม มีแต้มสีเหลืองด้านใน แฉกกลีบดอก 5 แฉก สีชมพู ออกดอกเดือนกันยายน
พบบริเวณที่โล่งหรือลานหิน ในป่าผลัดใบ

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:106

-

2296 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: