เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

โมลีสยาม

Reevesia pubescens Mast. var. siamensis (Craib) Anthony
STERCULIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 4-5 ม. ใบรูปรี ผิวใบเกลี้ยง เส้นใบโค้ง ช่อดอกเกิดที่ยอด กลีบเลี้ยงรูประฆัง กลีบดอกสีขาว โคนกลีบสีเหลืองส้ม ก้านเกสรยาวพ้นดอก เกสรเพศผู้สีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
พบในป่าดิบแล้ง

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:110

-

2583 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: