เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ปอตู๊บหูช้าง

Sterculia villosa Roxb.
-
STERCULIACEAE
ไม้ต้น สูงประมาณ 10 ม. ใบเดี่ยว ขอบหยักลึก 5-7 แฉก ช่อดอกเกิดที่ยอด ห้อยลง มีขนสีน้ำตาลแดง ดอกสีเหลืองส้ม ตรงกลางสีส้มแดง ผลสีน้ำตาล ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
Deciduous trees 10-15 m tall. Leaves simple, spiral, palmately lobed, 20-30 by 20-30 cm. Inflorescences terminal, pendulous, 10-30 cm long. Flowers campanulate, 5-lobed, pale yellow with pinkish red tint at the base inside. Fruit a follicle, oblong, villous. Flowering Dec.-Jan.
พบในที่โล่งในป่าดิบแล้ง
-
-
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย หน้า 113, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Plant of Phu suan sai page 113, lant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3239 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: