เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

เมี่ยง

Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam.
THEACEAE
ไม้พุ่มขนาดใหญ่ สูงประมาณ 5 ม. ใบรูปไข่กว้าง ขนาดยาว 8-14 ซม. กลีบเลี้ยงมี 5-6 กลีบ รูปไข่หรือรูปกลม ขนาด 3-5 มม. กลีบดอกสีขาวนวลมี 5-6 กลีบ รูปไข่หรือรูปกลม ยาว 1-2 ซม. โคนกลีบเชื่อมกัน เกสรเพศผู้จำนวนมาก เกสรเพศเมียมี 1 อัน ปลายแยกเป็น 1-3 แฉก ผลกลมแป้น 2-3 พู ออกดอกเดือนสิงหาคม ติดผลเดือนกันยายน
พบในป่าดิบเขา

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:114

-

1818 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: