เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

แมวคล้องตอ

Camellia tenii Sealy
THEACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบรูปรี ยาว 5-8 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว 5-6 กลีบ รูปไข่กลับ โคนกลีบเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน แยกจากกัน ผล 1-3 พู ขนาด 3-3.5 ซม. เมล็ดเกือบกลม ขนาดประมาณ 1.5 ซม. ออกดอกเดือนเมษายน ติดผลเดือนมิถุนายน
พบในที่โล่งในป่าดิบแล้ง

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:115

-

1500 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: