เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ฮ่อสะพายควาย

Sphenodesme mekongensis Dop
VERBENACEAE
ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ลำต้นมีเนื้อไม้ ใบเดี่ยว ช่อดอกกระจุกมี 3 ดอก เกิดที่ปลายกิ่ง มีใบประดับสีเขียว กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีม่วงแดงเข้ม ในหลอดมีขนยาวสีม่วงน้ำเงิน เกสรเพศผู้สีม่วงน้ำเงิน ออกดอกเดือนมีนาคม
พบตามชายป่าดิบเขา

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:117

-

2113 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: