เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ข่อยหยักซ้อน

Rinorea macrophylla (Decne.) Kuntze
VIOLACEAE
ไม้พุ่ม สูง 30-50 ซม. มีขนนุ่มเกือบทั้งต้น ใบเดี่ยว รูปรี ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีเขียวอ่อน ผลสีเขียวเข้ม ออกดอกเดือนพฤษภาคม
พบในป่าผลัดใบ

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:118

-

1481 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: