เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

กากุ๊ก

Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu
-
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ต้นเหนือดินสูง 1.5-2 ม. ช่อดอกเกิดที่ยอด ช่อยาว 20-30 ซม. ก้านช่อมีขนหนาแน่น ใบประดับย่อยสีน้ำตาล แห้ง เหมือนกระดาษ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากมีลายสีเหลืองและสีน้ำตาลแดง ผลกลม เมื่อสุกสีแดง ออกดอกเดือนเมษายน
ประเทศไทยพบที่ความสูง 400-1,200 ม. จากระดับน้ำทะเล มัก้ป็นพื้นที่ป่าดิบแล้ง ต่างประเทศพบในประเทศจีนตอนใต้ พม่า บังคลาเทศ ลาว และเวียดนาม
ดอกอ่อน และผลรับประทานเป็นอาหาร
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:120, การใช้ประโยชน์พืชวงศืขิงในประเทศไทย:23

-

2655 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: