เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

เร่วป่า

Amomum repoeense Pierre ex Gagnep.
-
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ส่วนเหนือดินสูง 50-70 ซม. ช่อดอกเกิดจากเหง้า แตกกิ่ง ดอกสีขาวล้วน ยกเว้นกลีบปากมีลายสีแดงเล็กน้อย จงอยเหนืออับเรณูเป็นกระเปาะตื้น ผลทรงกลม เมื่ออ่อนสีขาว เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อแก่ มีสัน 8-9 สัน ออกดอกเดือนพฤษภาคม
พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง ตามริมน้ำ หรือที่ชื้นในป่าดิบแล้ง ต่างประเทศพบที่กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
หน่ออ่อน และเยื่อหุ้มเมล็ด รับประทานได้
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:123, การใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

-

1324 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: