เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

เปราะเขาก้านใบยาว

Cornukaempferia longipetiolata J.Mood & K. Larsen
-
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบรูปรี สีเขียวเข้มหรือเจือสีม่วง อาจมีลายสีขาวด้านบน ด้านล่างสีเขียวหรือสีม่วงเข้ม ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ กลีบดอกสีแดง กลีบปากสีส้ม มีลายสีแดงตรงกลาง อับเรณูมีจงอยยื่นยาว สีเหลืองส้ม ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
Herbaceous plant, rhizome underground, leaf: elliptical or oval shape, dark green or tint with purple, may have white streak upperside and underside green or dark purple. Inflorescence: appears from center bunch of leaves, petal red, labellum orange with red at center; anther with long clypeus, yellowish-orange, bloom during June-August
พบตามพื้นป่าดิบแล้ง
found in dry evergreen forest
-
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:124

Book: Plants of Phu suan sai, 124

1512 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: