เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ขิงดา

Zingiber kerrii Craib
ขิงแมงดา
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 1-2 ม. ช่อดอกเกิดที่เหง้ากลีบเกสรเพศผู้เป็นหมันตั้งตรง ใบประดับสีเขียว มีแต้มสีม่วงแดงที่ปลาย กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีครีม และกลีบปากมีแต้มสีม่วงแดงที่โคนกลีบ เกสรเพศผู้สีครีม ออกดอกเดือนกรกฎาคม
ประเทศไทยพบในป่าผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ต่างประเทศพบในพม่า
เหง้าและลำต้นอ่อน กินเป็นอาหาร ใบ กินเป็นอาหาร ช่อดอกอ่อน กินเป็นผักแนมนํ้าพริก
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:126, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

3182 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: