เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ขิงลาร์เซน

Zingiber larsenii I. Theilade
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 1.5-3 ม. หลังใบเจือสีแดง ช่อดอกเกิดที่เหง้าใกล้โคนต้น ใบประดับและกลีบเลี้ยงสีแดง กลีบดอกสีส้มแดง กลีบปากสีส้มแดงมีประสีขาว ผลสีแดง ออกดอกเดือนกรกฎาคม
พบเป็นพืชพื้นล่างบริเวณชุ่มชื้นในป่าดิบแล้ง

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:127

-

1585 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: