เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2014

หญ้าขนไก่

Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don
ACANTHACEAE
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 20-30 ซม. ลำต้นมีขนสีขาว ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. แผ่นใบด้านบนมีขนสาก ด้านล่างมีขนนุ่ม ช่อดอกเป็นช่อเชิงลดมีใบประดับอัดแน่น ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกรูปปากเปิด สีขาวมีจุด สีน้ำตาล ผลแห้งแตกรูปขอบขนาน ยาว 5-6 มม. มี 4 เมล็ด ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.
Perennial herbs 20-30 cm tall; stem whitish hairy. Leaves simple, opposite, ovate to elliptic, 7-8 by 2-3.5 cm, scabridulous above, tomentose below. Inflorescences spicate with densely packed bracteoles, axillary or terminal. Flowers bilabiate, white with brown spots. Capsules oblong, 5-6 mm long, 4-seeded. Flowering May-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3161 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
2 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
3 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
4 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
5 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
6 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
7 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
8 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
9 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
10 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
11 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
12 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
13 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
14 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
15 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
16 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
17 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
18 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
19 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
20 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
21 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
22 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
23 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
24 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
25 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
26 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
27 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
28 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
29 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
30 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
31 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
32 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
33 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
34 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
35 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
36 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
37 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
38 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
39 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
40 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
41 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
42 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
43 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
44 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
45 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
46 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
47 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
48 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
49 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
50 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
51 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
52 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
53 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
54 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
55 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
56 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
57 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
58 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
59 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
60 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
61 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
62 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
63 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
64 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
65 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
66 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
67 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
68 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
69 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
70 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
71 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
72 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
73 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
74 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
75 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
76 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
77 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
78 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
79 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
80 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
81 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
82 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
83 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
84 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
85 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
86 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
87 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
88 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
89 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
90 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
91 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don ACANTHACEAE
92 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Plong Chai, ปล้องจ้าย (Hmong) ACANTHACEAE
93 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Ya khon kai ACANTHACEAE
94 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: