เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Feb 2015

ผีเสื้อ

Alangium chinense Rehder
ALANGIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ หรือหัวใจ กว้าง 7-9 ซม. ยาว 9-12 ซม. ฐานใบเบี้ยว ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกที่ซอกใบ ยาว 2-8 ซม. ดอกย่อย 8-12 ดอก สีขาว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 6-8 กลีบ ม้วนออกด้านนอก เกสรผู้ 6-8 อัน ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปรีแกมรูปไข่ ยาว 7-9 มม. เมื่อสุกสีม่วงเข้ม ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.
Trees 10-20 m tall. Leaves simple, alternate, ovate or cordate, 9-12 by 7-9 cm; base oblique. Inflorescences cymose, axillary, 8-10-flowered, 2-8 cm long. Flowers white; calyx tubular, infundibuliform, 5-lobed; petals 6-8, recurved; stamens 6-8. Drupes ellipsoid-ovoid, 7-9 mm long, dark purple when ripe. Flowering May-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2486 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: