เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Feb 2015

กุ๊ก

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
-
ANACARDIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 7-15 ม. กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบประกอบแบบ ขนนกปลายคี่ เรียงแบบเวียน ใบย่อย 5-7 ใบ เรียงตรงข้าม รูปไข่ ช่อดอกแบบกระจะ ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี 4-5 กลีบ สีเหลืองอ่อน ผลรูปรี ขนาดประมาณ 0.7 ซม. เมื่อสุก สีส้มหรือสีแดง ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Deciduous trees 7-15 m tall; branchlets hairy. Leaves odd- pinnately compound, spiral; leaflets 5-7, opposite, ovate. Inflorescences racemose, axillary. Flowers pale yellow; petals and sepals each 4-5. Fruits ellipsoid, ca. 0.7 cm in diam., orange to red when ripe. Flowering Jan.-Mar.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

5308 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
2 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
3 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
4 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
5 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
6 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
7 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
8 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
9 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
10 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
11 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
12 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
13 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
14 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
15 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
16 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
17 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
18 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
19 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
20 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
21 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
22 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
23 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
24 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
25 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
26 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
27 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
28 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
29 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
30 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
31 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
32 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
33 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
34 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
35 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
36 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
37 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
38 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
39 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
40 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
41 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
42 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
43 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
44 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
45 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
46 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
47 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
48 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
49 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
50 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
51 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
52 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
53 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
54 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. kok ANACARDIACEAE
55 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. หวีด (Wit), อ้อยช้าง (Oi chang) ANACARDIACEAE
56 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. อ้อยช้าง ANACARDIACEAE
57 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. อ้อยช้าง ANACARDIACEAE
58 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. อ้อยช้าง ANACARDIACEAE
59 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. อ้อยช้าง ANACARDIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: