เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Feb 2015

มะม่วงหัวแมงวัน

Buchanania lanzan Spreng.
ANACARDIACEAE
ไม้ต้น สูง 7-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่กลับ รูปขอบขนาน ถึงรูปช้อน กว้าง 6-10 ซม. ยาว 15-25 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่่ปลายกิ่ง ดอกสีขาวอมเขียวถึงสีเหลืองอ่อน ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-12 มม. เมื่อสุกเป็นสีดำ ออกดอกเดือน ม.ค.-ก.พ.
Trees 7-15 m tall. Leaves simple, spiral, obovate, oblong to spathulate, 15-25 by 6-10 cm. Inflorescences terminal, paniculate. Flowers greenish white to pale yellow. Drupes subglobose, 8-12 mm in diam., black when ripe. Flowering Jan.-Feb.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3236 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: