เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Feb 2015

น่องขาว

Alstonia rostrata C.E.C.Fisch.
APOCYNACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 25 ม. ทุกส่วนมียางขาว ใบเดี่ยว ออกเป็นวงรอบ 3-4 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปรีกว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 7-20 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก กลีบดอกสีขาว มีขน เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เรียงบิดเวียน ผลแห้งแตกตะเข็บเดียว กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 18-25 ซม. เมล็ดมีจำนวนมาก รูปขอบขนาน แบน มีขนยาวสีขาว ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.
Trees up to 25 m tall; all parts with white latex. Leaves simple in whorls of 3 or 4, oblong to narrowly elliptic, 7-20 by 2.5-5 cm. Inflorescences cymose. Flowers white, pubescent, tubular with 5 contorted lobes. Follicles 18-25 by 1-1.2 cm Seeds numerous, oblong with long white hairs. Flowering Mar.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2550 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: