เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Feb 2015

นมพิจิตร

Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Traill
ASCLEPIADACEAE
ไม้เลื้อย มียางขาว ใบหนา อวบ รูปไข่ รูปรี หรือรูปใบหอก กว้าง 5-11 ซม. ยาว 7.5-15 ซม. มีเส้นใบหลัก 3-5 เส้น ช่อดอกแบบ ซี่ร่ม ออกตามซอกใบ ช่อดอกยาวประมาณ 7.5 ซม. ดอกรูปดาว สีขาวอมชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1.2 ซม. มงกุฏยาวกว่าหลอดกลีบดอก ออกดอกเดือน มิ.ย.-ก.ค.
Climbers with white latex. Leaves thick, fleshy, ovate, elliptic or lanceolate, 7.5-15 by 5-11 cm, 3-5-nerved. Inflorescence an axillary umbel, ca. 7.5 cm long. Flowers stellate, 5-lobed; pinkish white, ca. 1.2 cm in diam.; coronal-process longer than the corolla-tube. Flowering Jun.-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

7187 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: