เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

ครามเถา

Marsdenia tinctoria R.Br.
ASCLEPIADACEAE
ไม้เลื้อย มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน หรือรูปไข่ กว้าง 2-7 ซม. ยาว 5-13 ซม. ช่อดอกกลมแน่น หรือยาวคล้าย ช่อกระจะ ยาว 3-10 ซม. ดอกสีขาวอมเหลือง เป็นรูปคนโท ยาว 3.5-4 มม. บริเวณคอหลอดกลีบดอกมีขนเป็นวง ผลแห้ง แตกตะเข็บเดียว รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 5-10 ซม. มีขนยาวห่าง ถึงขนสั้นหนานุ่ม ออกดอกเดือน มี.ค.-ต.ค.
Climbers with white latex. Leaves simple, opposite, oblong to ovate, 5-13 by 2-7 cm. Inflorescences dense, globose to long raceme-like clustered, 3-10 cm long. Flowers yellowish white, urceolate, 3.5-4 mm long, throat with a ring of hairs. Fruit a follicle, oblong-lanceolate, 5-10 by 0.8-1 cm, pilose to subtomentose. Flowering Mar.-Oct.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2270 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: