เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

ขาง

Synotis cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Jeffrey & Y.L.Chen
ASTERACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 30-100 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ หรือรี กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-20 ซม. มีขนทั้งสองด้าน ด้านล่างมีขนสีขาว ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกย่อยเป็นกระจุก รูปกรวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 ซม. รัศมีกลีบดอกวงนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. ดอกสีเหลือง ดอกวงนอกรูปลิ้น ยาว 1.2-1.5 ซม. ออกดอกเดือน ต.ค.-ม.ค.
Herbs 30-100 cm tall. Leaves simple, alternate, ovate or elliptic, 10-20 by 4-8 cm, hairy on both surfaces; lower surface whitish hairy. Inflorescences terminal, paniculate; capitula funiculate, 0.5-0.8 cm in diam.; rays 1.5-2.5 cm in diam. Flowers yellow; ray flowers lingulate, 1.2-1.5 cm long. Flowering Oct.-Jan.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1508 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: