เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

เทียนแม่ฮ่องสอน

Impatiens hongsonensis T.Shimizu
BALSAMINACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 20-60 ซม. ลำต้นเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 2.5-7.5 ซม. ยาว 3-12 ซม. ดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สีม่วงอมชมพู คอหลอดกลีบดอกสีขาว มีจุดขนาดใหญ่สีเหลือง ผลยาวประมาณ 2 ซม. ออกดอกเดือน ส.ค.-ต.ค.
Herbs 20-60 cm tall; stem glabrous. Leaves simple, alternate, ovate 3-12 by 2.5-7.5 cm Flowers, axillary, pinkish purple; lateral petals 2 cm long; throat white with large yellow dot. Fruits ca. 2 cm long. Flowering Aug.-Oct.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2117 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: