เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

เทียนน้ำกัด

Impatiens namkatensis T.Shimizu
BALSAMINACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 20-40 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-6 ซม. ดอกสีชมพูอ่อน ออกที่ซอกใบ กลีบดอกคู่ข้างสีขาว มีเส้นสีแดงชมพูและเหลืองสลับ คอหลอดดอกมีจุดสีแดงอมชมพูและเหลืองกระจาย ก้านดอกเรียว ยาว 1-2 ซม. ผลยาว 0.5-1 ซม. ออกดอกเดือน ส.ค.-ต.ค.
Herbs 20-40 cm tall. Leaves simple, alternate, ovate, 4-6 by 3-4 cm Flowers axillary, pale pink; lateral petals white with pinkish red and yellow stripes; pedicel slender, 1-2 cm long. Fruits 0.5-1 cm long. Flowering Aug.-Oct.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1500 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: