เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

นวล

Garcinia merguensis Wight
CLUSIACEAE
ไม้ต้น สูง 7-10 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ หรือรูปรี กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ดอกสีแดง ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผู้เชื่อมกันเป็น 4 มัด ผลกลม กลีบเลี้ยงติดทน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ออกดอกเดือน ต.ค.-ม.ค.
Trees 7-10 m tall. Leaves simple, opposite, ovate or elliptic, 5-12 by 2-5 cm Flowers red, axillary; sepals 4; petals 4, stamens 4-fascicled. Fruits globose with persistent sepals, 1.5-2 cm in diam. Flowering Oct.-Jan.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2513 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: