เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

รกฟ้า

Terminalia alata Heyne ex Roth
COMBRETACEAE
ไม้ต้น สูง 15-30 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม รูปขอบขนาน กว้าง 6-12 ซม. ยาว 11-18 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ดอกสีขาวครีมหรือสีเหลืองอมเขียวอ่อน ผลทรงรีถึงขอบขนาน ยาว 3.5-6 ซม. มีปีก 5 ปีก ออกดอกเดือน มิ.ย.-ก.ค.
Trees 15-30 m tall. Leaves simple, opposite or subopposite, oblong, 11-18 by 6-12 cm. Inflorescences paniculate, terminal or axillary. Flowers creamy white or pale greenish yellow. Fruits ellipsoid to oblong, 3.5-6 cm long, 5-winged. Flowering Jun.-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1992 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
2 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
3 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
4 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
5 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
6 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
7 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
8 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
9 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
10 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
11 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
12 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
13 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
14 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
15 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
16 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
17 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
18 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
19 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
20 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
21 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
22 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
23 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
24 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
25 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
26 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
27 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
28 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
29 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
30 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
31 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
32 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
33 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
34 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
35 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
36 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
37 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
38 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
39 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
40 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
41 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
42 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
43 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
44 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
45 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
46 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
47 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
48 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
49 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
50 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
51 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
52 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
53 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
54 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
55 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
56 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
57 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
58 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
59 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
60 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
61 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
62 Terminalia alata Heyne ex Roth. Chhlik COMBRETACEAE
63 Terminalia alata Heyne ex Roth. Ma kham pom COMBRETACEAE
64 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok fa COMBRETACEAE
65 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok fa COMBRETACEAE
66 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok fa COMBRETACEAE
67 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok Fa COMBRETACEAE
68 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok Fa COMBRETACEAE
69 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok fa COMBRETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: