เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

เหียง

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
-
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 30 ม. กิ่งอ่อนมีขนยาวนุ่ม ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 12-15 ซม. ยาว 15-25 ซม. มีขนที่ผิวใบด้านล่าง หูใบรูปคุ่มหุ้มยอดสีแดง หลุดร่วงง่าย ช่อดอกมีดอกน้อย ออกเป็นกลุ่มที่ซอกใบ ดอกชมขาวอมพู กลีบบิดเวียน ผลมีปีกขนาดใหญ่ 2 ปีก ปีกรูปแถบ ยาว 15-20 ซม. ตัวผลกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Deciduous trees up to 30 m tall; young branches hairy. Leaves simple, spiral, ovate or elliptic, 15-25 by 12-15 cm, hairy below; stipules hood-like, red, caducous. Inflorescences with few flowers, axillary. Flowers pinkish white, contorted. Fruit a samaroid with 2 large wings; wings linear, 15-20 cm long; body globose, 2-2.5 cm in diam. Flowering Jan.-Mar.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2253 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
2 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
3 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
4 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
5 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
6 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
7 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
8 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
9 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
10 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
11 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
12 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
13 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
14 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
15 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
16 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
17 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
18 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
19 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
20 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
21 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
22 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
23 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
24 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
25 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
26 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
27 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
28 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
29 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
30 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
31 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
32 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
33 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
34 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
35 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
36 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
37 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
38 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
39 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
40 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
41 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
42 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
43 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
44 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
45 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
46 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
47 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
48 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. hiang DIPTEROCARPACEAE
49 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
50 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
51 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Ko-sa-tiang DIPTEROCARPACEAE
52 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Saad DIPTEROCARPACEAE
53 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Tam trat (Kyah Kur language) DIPTEROCARPACEAE
54 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Tbaeng DIPTEROCARPACEAE
55 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Tbaeng DIPTEROCARPACEAE
56 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Ton Sat DIPTEROCARPACEAE
57 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Yang Hiang DIPTEROCARPACEAE
58 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. ยางเหียง DIPTEROCARPACEAE
59 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. สะแบง ตะแบง เหียงพลวง ซาด เหียงโยน เห่ง เหียง ล่าทะยอ DIPTEROCARPACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: