เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ยางแดง

Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn
-
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 30 ม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปรี กว้าง 9-12 ซม. ยาว 17-24 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่กิ่งใต้บริเวณที่มีใบ ดอกสีแดงอมชมพู ผลมีปีกขนาดใหญ่ 2 ปีก ปีกรูปแถบ ยาว 12-15 ซม. ตัวผลรูปไข่ หรือทรงรี ออกดอกเดือน ก.พ.-มี.ค.
Trees up to 30 m tall. Leaves simple, spiral to subalternate, ovate or elliptic-ovate, 17-24 by 9-12 cm. Inflorescences paniculate, usually on older twig behide the leaves. Flowers pinkish red. Fruit a samaroid with 2 large wings; wings linear, 12-15 cm long; body ovoid or ellipsoid. Flowering Feb.-Mar.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

16046 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
2 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
3 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
4 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
5 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
6 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
7 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
8 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
9 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
10 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
11 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
12 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
13 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
14 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
15 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
16 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
17 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
18 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
19 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
20 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
21 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
22 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
23 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
24 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
25 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
26 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
27 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
28 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
29 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
30 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
31 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
32 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
33 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
34 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
35 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
36 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. ยางแดง DIPTEROCARPACEAE
37 Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. ยางแดง DIPTEROCARPACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: