เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

โลด

Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-10 ม. กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 5-8 ซม. ยาว 9-18 ซม. ผิวใบด้านบนเกลี้ยง มีขนนุ่มที่เส้นใบ ผิวใบด้านล่างมีขน ช่อดอกแยกเพศแยกต้น ออกที่ซอกใบ หรือออกที่กิ่งถัดจากบริเวณที่มีใบ ผลรูปไข่ ปลายโค้ง แตกไม่สม่ำเสมอ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีส้ม ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Deciduous trees 5-10 m tall; young branches pubescent. Leaves simple, alternate, ovate to elliptic, 9-18 by 5-8 cm; upper surface glabrous; veins hairy; lower surface hairy. Inflorescences unisexual; male and female present on seperate trees, axillary or ramiflorous. Fruits ovoid with curved apex, irregularly dehiscent. Seeds covered with orange fleshy aril. Flowering Jan.-Mar.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2143 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
2 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
3 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
4 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
5 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
6 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
7 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
8 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
9 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
10 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
11 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
12 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
13 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
14 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
15 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
16 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
17 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
18 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
19 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
20 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
21 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
22 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
23 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
24 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
25 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
26 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
27 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
28 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
29 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
30 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
31 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
32 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
33 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
34 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
35 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
36 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
37 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
38 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. PHYLLANTHACEAE
39 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Lode PHYLLANTHACEAE
40 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Muead Kee Yo PHYLLANTHACEAE
41 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Muead Kee Yo PHYLLANTHACEAE
42 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Muead Luang PHYLLANTHACEAE
43 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Mueat lot PHYLLANTHACEAE
44 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Mueat lot PHYLLANTHACEAE
45 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Mueat lot PHYLLANTHACEAE
46 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Mueat lot. PHYLLANTHACEAE
47 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Pua Craw Se PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: