เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

คำแสด

Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg.
-
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 8 ม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 10-22 ซม. ช่อดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศผู้เป็นกลุ่มยาว 2-12 ซม. ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 17-35 อัน ช่อดอกเพศเมียแบบช่อกระจะ ยาว 8-20 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-10 มม. ผลมี 3-4 พู ขนาด 9-12 มม. มีขนสีแดงสั้นนุ่มและโค้งปกคลุม ออกดอกเดือน ธ.ค.-ม.ค.
Trees up to 8 m tall. Leaves simple, spiral, ovate, 10-22 by 5-10 cm. Inflorescences unisexual; male inflorescences clustered, 2-12 cm long; male flowers with 17-35 stamens; female inflorescences racemose, 8-20 cm long; style 5-10 cm long. Fruits 3-4 lobes, 9-12 mm in diam, covered with short soft curved reddish bristles. Flowering Dec.-Jan.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1707 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
2 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
3 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
4 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
5 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
6 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
7 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
8 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
9 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
10 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
11 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
12 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
13 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
14 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
15 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
16 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
17 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
18 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
19 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
20 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
21 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
22 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
23 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
24 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
25 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
26 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
27 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
28 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด (มะกายคัด) EUPHORBIACEAE
29 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด (มะกายคัด) EUPHORBIACEAE
30 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด, มะกายคัด EUPHORBIACEAE
31 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
32 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
33 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
34 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: